De Nierstichting maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruikersvriendelijker te maken, voor analyse doeleinden en om onze campagnes op bezoekers af te stemmen. Meer hierover in ons privacy statement. Door op ‘Cookies accepteren’ te klikken of door verder gebruik te maken van de website stem je in met de plaatsing van cookies. Je kunt de cookies ook weigeren, helaas kunnen we dan niet garanderen dat de website goed blijft werken.

Cookies accepteren Cookies weigeren

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op van de door deelnemers, donateurs, giftgevers, vrijwilligers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Nacht van Bart.
Wij vinden privacy belangrijk en wij willen zo transparant en helder mogelijk informeren over de verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de Nacht van Bart en om je te wijzen op je rechten en onze verantwoordelijkheden, die wij heel serieus nemen.

Een samenwerking van de Nierstichting en de Bart de Graaff Foundation
De Nacht van Bart is een samenwerkingsverband van Nierstichting Nederland (Hierna: “Nierstichting”) en de Bart de Graaff Foundation. Alle inkomsten via donaties, inschrijfgelden, giften en financiële sponsoring voor de Nacht van Bart, komen voor 50% ten goede aan de Nierstichting en voor 50% aan de Bart Foundation.

Om deze donaties, giften en sponsoring mogelijk te maken en om deelnemers, donateurs en andere geïnteresseerden te informeren over de Nacht van Bart, worden Persoonsgegevens verwerkt. De Nierstichting en de Bart Foundation zijn binnen dit samenwerkingsverband beiden verantwoordelijk voor de verwerking van deze Persoonsgegevens, en zijn daarmee ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Nierstichting voert een aantal specifieke werkzaamheden uit voor het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld het betaal- en donatieproces voor de Nacht van Bart, en draagt zorg voor het verzenden van de Nacht van Bart informatie nieuwsbrieven.

In dit privacy statement spreken wij over “wij” en over “de Nacht van Bart” om aan te duiden dat de informatie het samenwerkingsverband betreft. Indien er bijzonderheden per organisatie zijn, spreken wij over de “Nierstichting” of de “Bart de Graaff Foundation”.

Wanneer verwerken we persoonsgegevens voor de Nacht van Bart?
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer:
1. je je team of jezelf aanmeldt voor De Nacht van Bart via deze website door:
- het aanmaken van een profiel van je team en/ of jezelf
- het betalen van het inschrijfgeld voor de Nacht van Bart via iDeal of een automatische incasso
2. je een gift of (extra) donatie overmaakt aan De Nacht van Bart via deze website
3. je via een online formulier je inschrijft voor de nieuwsbrief van de Nierstichting en/of de Bart de Graaff foundation.

De gegevens die je invult op de website voor bovengenoemde doeleinden worden opgeslagen in onze database. De grondslag voor verwerking 1 en 2 is ‘Uitvoering van de overeenkomst’. De grondslag voor verwerking 3 is ‘Toestemming’.

Welke gegevens verwerken we voor de Nacht van Bart?
Gegevens die we verwerken zijn voor je aanmelding of sponsoring of donatie aan de Nacht van Bart:
- Voor- en achternaam
- Aanhef
- Adresgegevens
- E-mailadres (voor het ontvangen van informatienieuwsbrieven van de Nacht van Bart)
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Persoonlijke motivatie voor deelname
- Maat t-shirt
- Afstand (2,5 / 5 / 10,5 / 21,1 km)
- IBAN-nummer (bij automatische incasso)

Als je je gegevens online invult op één van de online registratieformulieren, worden deze ingevoerd in de database van de Nierstichting.
Ook kunnen je naam en e-mailadres worden opgeslagen in de separate databases van de Nierstichting en/of de Bart Foundation, als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Nierstichting of de nieuwsbrief van de Bart de Graaff Foundation.

Hoe beveiligen wij gegevens?
Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft de Nacht van Bart fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Nacht van Bart maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Gegevens van donateurs, vrijwilligers, organisaties, belangstellenden of evenement/actie deelnemers worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken.

Inschakelen van derden
Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen en verwerken jouw persoonsgegevens in EU-lidstaten of binnen de Privacyshield-overeenkomst tussen de EU en de VS. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Jouw rechten
We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt je eigen gegevens aanpassen als ze onjuist zijn of laten verwijderen. Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken. Indien je dit wenst kan je eveneens inzage krijgen in je contact-, adres en bankgegevens. Je kan je gegevens ook opvragen in een machineleesbaar formaat (recht op dataportabiliteit) bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een ander goed doel. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen.

Je rechten kun je uitoefenen door te mailen naar het e-mailadres: info@nierstichting.nl, te bellen naar het telefoonnummer: 035-6978000 of een brief te sturen aan: Nierstichting/ t.a.v. Nacht van Bart, Postbus 2020, 1400 DA Bussum.
Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

E-mail
Indien je je hebt aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Voor vragen over onze privacy statement kun je contact opnemen met onze Privacy Officer:
- E-mail: privacy@nierstichting.nl
- Telefoonnummer: 035-6978000
- Postadres: Privacy Officer Nierstichting, Postbus 2020, 1400 DA Bussum
De Nacht van Bart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Wil je meer weten over de gegevensverwerking van de Bart de Graaff Foundation?
Wil je meer weten over de gegevensverwerking van de Nierstichting?

Versie: 23 april 2019
Bart de Graaff Foundation
Niels Bohrstraat 24
6716 AM Ede

Nierstichting Nederland
Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE Bussum